Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Προς Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Αξιότιμοι κύριοι.
Εφ' όσον έχετε καταστήσει εθιμικό δίκαιο πλέον τις καθυστερήσεις στην έγκριση και καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των γιατρών και των νυχτερινών και υπερωριών των νοσηλευτών και άλλων εργαζομένων στο ΕΣΥ, σας προτείνουμε του χρόνου (για το 2009) η έγκριση των αντίστοιχων πιστώσεων να γίνει τον Αύγουστο... που είναι παχιές οι μύγες.