Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Εξελίξεις σχετικά με τη πληρωμή των εφημεριών των γιατρών στη Πάτρα.

Όπως μας ενημέρωσε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, προκειμένου να υπογράψει ο Επίτροπος τα εντάλματα πληρωμής εφημεριών του Ιανουαρίου 2008 ζήτησε (υπαγόρευσε) αλλά και έλαβε σήμερα την παρακάτω βεβαίωση από τον Διοικητή του Π.Γ.Ν. Πατρών. Η υπογεγραμμένη αυτή βεβαίωση στάλθηκε στον Επίτροπο ο οποίος υπέγραψε τα εντάλματα του Ιανουαρίου 2008.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται :
1) ότι οι ιατροί ειδικευμένοι, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και στρατιωτικοί παρείχαν κατά τον μήνα Ιανουάριο τις εφημερίες κατά παρέκκλιση των ανωτάτων ορίων της εβδομαδιαίας εργασίας των, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών που κατήρτισαν οι διευθυντές κλινικών τμημάτων και εργαστηρίων και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ του Νοσοκομείου το οποίο πρόγραμμα εφήρμοσαν πιστά οι γιατροί του Νοσοκομείου, χωρίς να δηλώσουν προς τη Διοίκηση ουδεμία ρητή επιφύλαξη.
2) ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2.2 του Π.Δ 88/99
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π.