Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Εξελίξεις γύρω από τις δικαστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων του Νοσοκομείου ΠρέβεζαςΑναβολή για τη Δευτέρα  12 Μαΐου 2014 πήρε,  μετά από αίτημα της δικηγόρου του Νοσοκομείου της Πρέβεζας,  η εκδίκαση της αγωγής  αναδρομικής καταβολής για τα έτη 2002-2005 της πρόσθετης αμοιβής του άρθρου 2 παρ.3 του νόμου 201/1975 (γνωστό και ως «δίωρο» )  
Η πρόσθετη αμοιβή ίσχυε από τον Ιανουάριο του 1976, με το άρθρο 2 παρ. 3 νόμο 201/1975 ,για το προσωπικό που είχε υποχρέωση 8ωρης εργασίας και λειτουργούσε ως κίνητρο, δεδομένης της φύσης λειτουργίας των νοσοκομείων, αλλά και των χαμηλών αποδοχών του προσωπικού.
Τι λέει αυτή η παράγραφος:
3. Από 1ης Ιανουαρίου 1976 εις το απασχολούμενον προσωπικόν των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 επί οκτάωρον ημερησίως καταβάλλεται αμοιβή διά μιαν ώραν ημερησίως υπολογιζομένη κατά τας διατάξεις του εδαφίου (γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4548/1966 και από 1.1.1977 αμοιβή διά δύο ώρας ημερησίως”.

Με την υπ' αριθμ. 3456/04 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι «δικαιούνται την πρόσθετη αμοιβή όσοι απασχολούνται σε θέσεις προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων».  

Η 2ωρη αποζημίωση καταργήθηκε με τον Ν.3670 άρθρο 9 παρ. 6 ΦΕΚ 117/Α/20-6-2008.

Για το επίδομα των 176 ισχύουν τα  εξής:
Όσες αγωγές δεν έχουν εκδικαστεί, θα εκδικαστούν όταν αποφανθεί η ολομέλεια του Αρείου πάγου για το εν λόγω επίδομα . Έως τώρα υπάρχει μία αρνητική  απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και μία θετική απόφαση ενός τμήματος του Αρείου Πάγου.
Τί σημαίνει πρακτικά αυτό;
Ότι μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος Πάγος (ολομελειακά) δεν ορίζονται δικάσιμοι για οποιαδήποτε σχετική αγωγή  από αυτές που εκκρεμούν.

Η θετική εξέλιξη θα είναι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου να βγάλει θετική απόφαση ( υπέρ των εργαζομένων) και να παραπέμψει το ζήτημα στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ)