Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

9.700 ευρώ θα λάβει έκαστος από τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, μετά από τελεσίδικη απόφαση για το επίδομα των 200 ευρώ


Οι εργαζόμενοι είχαν διεκδικήσει δικαστικά το εν λόγω επίδομα, το οποίο καταβάλλονταν στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά όχι στους υπόλοιπους υγειονομικούς.
Το ειρηνοδικείο Πρέβεζας,  με την 57/2011 απόφασή του, καλούσε  το Νοσοκομείο να καταβάλλει στους εναγόμενους τα ποσά που διεκδίκησαν, ήτοι 9.700 ευρώ έκαστος για το χρονικό διάστημα από 1/1/2007 μέχρι 30/11/2009.
Το νοσοκομείο άσκησε έφεση η οποία εκδικάστηκε  μετά από αναβολή την 13/3/2012. Το πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας, με την 34/2012 απόφασή του, απέρριψε την  έφεση και κάλεσε το Νοσοκομείο να καταβάλλει στους εναγόμενους τα ποσά που διεκδίκησαν, ήτοι 9.700 ευρώ έκαστος για το χρονικό διάστημα από 1/1/2007 μέχρι 30/11/2009.
Το Νοσοκομείο Πρέβεζας, μετά από γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου,  αποφάσισε να  μην ασκήσει αναίρεση στον Άρειο Πάγο κατά της παραπάνω απόφασης του Εφετείου, επειδή θεωρεί ότι δεν θα ευδοκιμούσε.ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Κατόπιν αυτών, το Νοσοκομείο θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες  για την καταβολή του εν λόγω ποσού σε κάθε εναγόμενο εργαζόμενο