Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Μεταφέρουν τους τεχνητούς ογκόλιθους (μπλόκια) από το λιμάνι της Πρέβεζας στο υπό κατασκευή «Λιμενικό Αλιευτικό Καταφύγιο» Παντοκράτορα!


Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Λιμενικό ταμείο, Λιμενική Επιτροπή ..
Βρήκαν τη λύση!!!

 Οι τεχνητοί ογκόλιθοι (τα μπλόκια) που βρίσκονται εγκαταλειμμένα δεκαετίες στον χώρο του Λιμανιού της Πρέβεζας μεταφέρονται στον Παντοκράτορα και θα αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας του τερατουργήματος που βρίσκεται ήδη στα σκαριά εδώ και μία εβδομάδα!Η απόφαση της Λιμενικής επιτροπής ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ΘΕΜΑ: Χρήση υπαρχόντων τεχνητών ογκολίθων Λιμένα Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου «Λιμενικό Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας».
Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και προχωράει στην συζήτηση επί του θέματος.
Επί του θέματος: Ο Πρόεδρος φέρνει στην Επιτροπή:
1. Το υπαριθμ. 360/29-2-12 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.
2. Το υπαριθμ. 43829/184/18-5-12 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3. Το υπαριθμ. Δ4/995/Φ.40/Μ/30-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το υπαριθμ. 50963/215/8-6-12 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Η Λιμενική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(μειοψηφούντος του κ. Σαρδελή) αποφασίζει και συμφωνεί με την πρόταση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την απομάκρυνση και ενσωμάτωση των τεχνητών ογκολίθων στο υπό κατασκευή Αλιευτικό Λιμενικό Καταφύγιο Παντοκράτορα, υπό την προϋπόθεση ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ο ανάδοχος του έργου να ενεργήσουν ανάλογα για τη συμβατική διαχείριση του θέματος.
Επίσης η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ο ανάδοχος του έργου υποχρεούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς του λιμενικού χώρου.