Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας: Δεν εμπλεκόμαστε στους σχεδιασμούς συγχωνεύσεων


Να δείτε που στο τέλος θα αποδειχτεί..
ότι  τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα  μέσω των ΜΜΕ..
και τα οποία καταγγέλλουν ως μη αληθή  πλείστοι σύλλογοι εργαζομένων στα νοσοκομεία..
θα φτιάχτηκαν... σε κάποια καφετέρια , κυλικείο ή κάποιο διανυκτερεύον οινομαγειρείο..
ή θα τα εκπόνησε ο Πόλ Τόμσεν!!!Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τη “διακοπή λειτουργίας” ή τη “συγχώνευση” νοσοκομείων στα οποία ανακριβώς και αστόχως εμπλέκεται η Σχολή μας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

(α) Η μόνη μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και έχει δημοσιοποιηθεί και συζητηθεί έχει εκπονηθεί από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου Καθηγητή Κυρίου Λ. Λιαρόπουλου και επ’ αυτού ουδεμία εμπλοκή της ΕΣΔΥ υπάρχει.

(β) Η έρευνα αποδοτικότητας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για το 2009, το 2010 και το 2011 έχει εκπονηθεί με βάση τα δεδομένα του www.esynet.gr υπό την εποπτεία του τέως Γενικού Γραμματέα Καθηγητή Κυρίου Ν. Πολύζου με την τεχνική συμβολή – ως ειδικού εμπειρογνώμονα – του Καθηγητή Κυρίου Ν. Μανιαδάκη (βλέπε Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΔΥ 2011, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία, Αθήνα, Μάρτιος 2012). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής διαφοροποιούνται στο χρόνο και σε μερικές περιπτώσεις δίδουν αντικρουόμενα αποτελέσματα στην επίδοση των υπό συζήτηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η επεξεργασία των στοιχείων που παρέχεται στις έρευνες αυτές, ελέγχεται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και η Σχολή μας επίσης δεν έχει εμπλοκή.

(γ) Δεν έχει ζητηθεί και κατά συνέπεια δεν υπάρχει συμμετοχή της ΕΣΔΥ στο ζήτημα αυτό και δεν έχουν ζητηθεί, δοθεί και χρησιμοποιηθεί στοιχεία από τον Υγειονομικό Χάρτη για τις μελέτες αυτές.

(δ) Για λόγους αποκλειστικά επιστημονικής και εκπαιδευτικής σημασίας, ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση του νοσοκομειακού ιστού της χώρας έχει εκπονηθεί από την ΕΣΔΥ και έχει αναρτηθεί από μακρού στον ιστότοπο της Σχολής με τίτλο “Η αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας” (http://www.esdy.edu.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias/Αναδιάταξη%20Υπηρεσιών%20Υγείας%20FINAL.pdf) και το οποίο διαπραγματεύεται εννοιολογικά και μεθοδολογικά προβλήματα στο επίμαχο θέμα σε διαφορετική κατεύθυνση με τη συζήτηση που διεξάγεται.

Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι τα αναγραφόμενα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την εμπλοκή της ΕΣΔΥ οφείλονται σε λανθασμένες πληροφορίες και ως εκ τούτου είναι ανακριβή.

Από το Γραφείο της Κοσμητείας ΕΣΔΥ
Πληροφορίες: Ι. Μαρκοπούλου