Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 1ου ΙΚΑ (05-07-2012)


Το πρώην «1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α.- Παπαδημητρίου» απετέλεσε επί σειρά ετών ένα τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα που προσέφερε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. τουλάχιστον αντάξιες με αυτές που προσέφεραν αντίστοιχης δυναμικότητας μονάδες του Ε.Σ.Υ.. Μία λειτουργία η οποία δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί δίχως τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών, του νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.

Δυστυχώς, η ένταξη του νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπό το Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο ως Παράρτημα αυτού, δεν ακολουθήθηκε από τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το ανθρώπινο δυναμικό και η υλικοτεχνική υποδομή να ενταχθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ε.Σ.Υ. προς όφελος της δημόσιας υγείας. Αντιθέτως, με προκλητικές και μεθοδεύσεις ή παραλείψεις με έντονη οσμή πολιτικών παρεμβάσεων όσον αφορά τη λειτουργία του «Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο - Παράρτημα - πρώην 1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α.- Παπαδημητρίου» σήμερα:

- Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει καθημερινό έλλειμμα ειδών πρώτης ανάγκης (φαρμακευτική και υλικοτεχνική υποστήριξη).

- Συστηματικά προωθείται η αποψίλωση του από κάθε κατηγορία επαγγελματιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικοί).

- Η λίστα αναμονής των ειδικευόμενων ιατρών έχει κλείσει και επί πλέον σημαντικός αριθμός αυτών που διορίζονται τοποθετούνται στο κεντρικό νοσοκομείο αντί του Παραρτήματος (όπου και είχαν δηλώσει) στο κεντρικό νοσοκομείο.

- Η έξωθεν καλή μαρτυρία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο - Παράρτημα (και επομένως του Ε.Σ.Υ.) πλήττεται καθημερινά υπό την διακίνηση φημών για διάλυση ή μεταφορά του σε άλλο φορέα.

- Όλες οι κατηγορίες προσωπικού εμπαίζονται εδώ και 8 (οκτώ) μήνες (ήτοι από το Νοέμβριο του 2011) όσον αφορά το θέμα της πληρωμής εφημεριών - υπερωριών. Σημειώνεται ότι κατά το ίδιο διάστημα οι εργαζόμενοι του κεντρικού νοσοκομείου του φορέα υποδοχής (αν και επίσης απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα) τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης.

Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν παρά τμήμα μίας ευρύτερης εικόνας ενός απαξιωμένου πλέον νοσηλευτικού ιδρύματος, με το ανθρώπινο δυναμικό να βιώνει καθημερινά συνθήκες επιστημονικού και επαγγελματικού ευτελισμού.

Η Συνέλευση των Ειδικευομένων Ιατρών με σκοπό την ενημέρωση όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου, ανακοινώνουμε ότι εκ της Διοίκησης έχουμε την εξής πληροφόρηση σχετικά με τις δεδουλευμένες μας εφημερίες / υπερωρίες:

1. Για το ήμισυ των οφειλών του Δεκέμβριου 2011, στους ειδικευόμενους ιατρούς θα καταβληθούν μαζί με το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου που οφείλεται στο υπόλοιπο προσωπικό.

2. Οι οφειλές για δεδουλευμένα Ιανουαρίου 2012 τους είναι άγνωστο πότε θα μας καταβληθούν.

3. Οι οφειλές δεδουλευμένων Φεβρουαρίου 2012 θα καταβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, ΜΟΝΟ για τους ειδικευόμενους ιατρούς.

4. Οι οφειλές δεδουλευμένων Μαρτίου 2012 θα καταβληθεί μόνο στο προσωπικό του κεντρικού νοσοκομείου, ενώ το Παράρτημα θα πληρωθεί μόνο αν υπάρξουν τα επιπλέον χρήματα.

5. Για τις οφειλές δεδουλευμένων του Απριλίου 2012, υπάρχει τμήμα του ποσού και θα γίνει ότι με τον Μάρτιο (ήτοι θα πληρωθούν μόνο οι εργαζόμενοι του κεντρικού νοσοκομείου).

6. Για τους επόμενους μήνες ΔΕΝ υπάρχουν καν τα χρήματα, ούτε έχουν εγκριθεί τα προγράμματα.

Υπό αυτά τα δεδομένα: ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ

1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο Σισμανόγλειο την Παρασκευή 6 Ιουλίου. Προσυγκέντρωση στο δώμα του νοσοκομείου μας στις 9:00.
2.Εκκίνηση διαδικασιών ενώπιων πολιτικών δικαστηρίων.
3.Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής (Αθανασόπουλος, Βραχάτης, Γκολφάκης) με αρμοδιότητες τη διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Τριμελούς ΕΙΝΑΠ και το συντονισμό των διαδικασιών για τη συγκρότηση Συλλόγου Ειδικευομένων Γ.Ν.Α. Σισμανογλείου - Παραρτήματος.