Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Να ενισχυθούν τα τμήματα του Νοσοκομείου με οριακή στελέχωση.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης και των παρενεργειών της είναι γνωστό και αφορά το σύνολο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας στη χώρα μας.

Από αυτή την κατάσταση δεν εξαιρείται και το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Όμως σε ορισμένα τμήματά του η κατάσταση είναι οριακή από πλευράς εύρυθμης λειτουργίας.

Τετοια τμήματα είναι η Μαιευτική Κλινική, το τμήμα Αιμοδοσίας, ο κλάδος των Νοσοκόμων αλλά και οι βοηθητικές υπηρεσίες.

Η Μαιευτική κλινική κυρίως για ένα συνδυασμό κενών οργανικών θέσεων, αδειών κύησης και μητρότητας και αναρρωτικών αδειών.Η προσπάθεια που κατέβαλε η διοίκηση ήταν να καλυφθούν εν μέρει τα κενά τη θερινή περίοδο με μετακινήσεις Μαιών από τα ΚέντραΥγείας του Νομού.Λύση που μπορεί όντως να απέτρεψε τη λειτουργική κατάρρευση του τμήματος (το οποίο προσφάτως ενισχύθηκε με δυο επιπλέον γιατρούς) αλλά δεν παύει να είναι προσωρινή, ενώ στερεί και τα ΚΥ από τις όποιες υπηρεσίες των Μαιών.

θεωρούμε ότι αυτό που προέχει είναι η άμεση καλυψη των κενών αρχικά οργανικών θέσεων Μαιών με μόνιμο προσωπικό και η αντικατάσταση των Μαιών που βρίσκονται σε άδεια κυήσεως- μητρότητας με συμβασιούχες Μαίες.

Ταυτόχρονα έχουμε τη άποψη ότι όταν αποφασίζει η Διοίκηση την έγκριση μετάθεσης μιας Μαίας(όπως έγινε πρόσφατα), εκτός από την οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να λαμβανει σίγουρα υπόψιν, θα πρέπει από τα πριν να έχει λάβει μέτρα για αντικάταστασή της και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει με το ίδιο πνεύμα και κάθε αντίστοιχο αίτημα.
Διότι διαφορετικά κινδυνεύει να κατηγορηθεί για... επιλεκτική, τουλάχιστον, αντιμετώπιση.

Για την Αιμοδοσία πιστεύουμε ότι η ενίσχυσή της με μια ακόμα νοσηλεύτρια θα επέλυε σοβαρά προβλήματα κάλυψης των ωραρίων εργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα.

Οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις σε τραυματιοφορείς και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό αποτελούν μια δυνατότητα που μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ενίσχυση των συγκεκριμένων κλάδων.

Απλά πολιτική βούληση και κάποια κονδύλια χρειάζονται.

Τα διαθέτουν;