Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακαλούν τις άδειες όλων των υπαλλήλων.Αψυχολόγητη ενέργεια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκεί στη Κυβέρνηση πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση Vertigo.
Δεν εξηγειται αλλιώς.

Έτσι με μια εγκύκλιο που εξέδωσαν χθες και επικαλούμενοι τη γενικότητα συγκεκριμένου άρθρου του ΠΔ 96/2007, ανακαλούν τις άδειες ΟΛΩΝ των υπαλλήλων , ακόμα και αυτών που δεν εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία πχ.εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας (ΚΥ).

Είναι δε γνωστό ότι στα Νοσοκομεία και στα ΚΥ λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας και της υποστελέχωσης των οργανισμών αυτών οι άδειες προγραμματίζονται από πολύ καιρό για να μπορέσει διαδοχικά να πάρει όλο το προσωπικό αυτές που του αναλογούν.

Προφανώς λοιπόν μια τέτοια απόφαση δημιουργεί μείζον πρόβλημα σε χιλιάδες εργαζόμενουςστο ΕΣΥ και στις οικογένειές τους ,που βρίσκονται ή έχουν προγραμματίσει την άδειά τους αυτό τον καιρό και δεν εμπλέκονται με κανένα τρόπο στη προετοιμάσία των εκλογών.

Για να αποφύγουν όμως τη μαζική κατακραυγή φροντίζουν στην εγκύκλιο να αφήσουν ανοικτό και ένα παράθυρο καθώς αναφέρεται ρητά ότι:
"...Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας."

Στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας το εξουσιοδοτημένο όργανο είναι η Διοίκηση τους. Αφήνουν δηλαδή τη δυνατότητα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, κατά την επίσημη προεκλογική περίοδο, να χορηγεί κατά εκτίμησή της τις άδειες.


Θεωρούμε ότι τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στα ΚΥ θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα στις Διοικήσεις ώστε να μην ανακληθεί καμιά άδεια των εργαζομένων σε αυτά.

Η Εγκύκλιος εδώ