Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Κατάργηση και σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία της χώραςΗ κοινή υπουργική αποφαση  για την 6η Υγειονομική Περιφέρεια ΕΔΩ

Για τις άλλες Υγειονομικές Περιφερειες:

7η  ΕΔΩ
5η  ΕΔΩ 
4η  ΕΔΩ
3η  ΕΔΩ
2η  ΕΔΩ
1η  ΕΔΩ

και το ΦΕΚ ΕΔΩ

Το υπουργείο Υγείας πιστό στη λογική του «για να συστήσω μια θέση πρέπει να σου καταργήσω μια άλλη» αποφάσισε τα παρακάτω για το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

                               ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
--ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
4

συγχρόνως συνιστώνται οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
4

Προφανώς τους έπεφτε «βαρύ»(!!!) να ενισχύσουν το Νοσοκομείο Πρέβεζας  και τα άλλα νοσοκομεία με θέσεις γιατρών  χωρίς να καταργήσουν άλλες θέσεις γιατρών!