Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας

Για να ανακτήσετε την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Για το νοσοκομείο Πρέβεζας εγκρίθηκαν για το 2013
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΩΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
96.000
362.800€


Το Δωδεκατημόριο (η μηνιαία δαπάνη)  για το Νοσοκομείο Πρέβεζας ορίζεται φέτος στα 30.233 ευρώ σε αντίθεση με το 2012 που ήταν 34.241 ευρώ ήτοι μείωση της τάξης 11, 71% !
Με δεδομένο ότι το αντίστοιχο κονδύλι για  το 2012 ήταν  οριακό..
και αν  μέσα σε αυτό το νέο  κονδύλι (2013) περιλαμβάνονται και οι ανεξόφλητες  υποχρεώσεις του Νοσοκομείου για το μήνα Μάρτιο 2012 και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012 ..

τότε..

Τα συμπεράσματα δικά σας