Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

Άρχισαν «οι προγραφές του Σύλλα» στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας;Έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι άρχισαν «οι προγραφές του Σύλλα»* στα Νοσοκομεία!

Εννοούμε  ότι κατόπιν αιτήματος-εντολής της κυβέρνησης  καταγράφονται οι λίστες με ονόματα υπαλλήλων που έχουν τα «προσόντα» (ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας, κατηγορία εκπαίδευσης)  για να  τεθούν σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία

Δηλαδή καλυμμένη απόλυση .

Σύντομα θα επανέλθουμε με νεότερα και ακριβή στοιχεία