Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Κατανομή κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών ) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2012.Δημοσιεύτηκε η απόφαση κατανομής κονδυλίων για τις πρόσθετες αμοιβές του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 του μη ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων της χώρας

Για να ανακτήσετε την απόφαση κατανομής στα Νοσηλευτικά ιδρύματα ΚΛΙΚ ΕΔΩ  

                                      Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  
ΚΑΕ
ΠΟΣΟ
0511
  3.200,00

0512
31.041,00