Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Πόσοι μένουμε στην πόλη και στα χωριά της Πρέβεζας.


Από χθεσινή ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) της   Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που αφορά το μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα,η)
57.491
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Έδρα: Φιλιππιάς,η)
13.892
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
890
Τοπική Κοινότητα Ανωγείου
170
Άνω Δρυμών,ο
109
Ανώγειον,το
61
Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου
604
Αγία Παρασκευή,η
23
Βαθύ,το
69
Γεροπλάτανος,ο
52
Γκούρα,η
22
Γοργόμυλος,ο
19
Καστρίον,το
102
Μαρκάται,οι
32
Νέος Γοργόμυλος,ο
187
Ξηρόκαμπος,ο
71
Χαλίκια,τα
27
Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου
116
Δρυμών,ο
38
Τσαγκαρόπουλον,το
78
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
4.075
Τοπική Κοινότητα Άσσου
343
Άσσος,ο
170
Κεράσοβον,το
173
Τοπική Κοινότητα Γαλατά
302
Άγιος Σάββας,ο
53
Γαλατάς,ο
106
Ζερβόν,το
143
Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού
1.363
Θεσπρωτικόν,το
1.363
Τοπική Κοινότητα Μελιανών
277
Μελιανά,τα
277
Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου
324
Ελαία,η
48
Νικολίτσιον,το
242
Πλατάνια,τα
34
Τοπική Κοινότητα Παππαδατών
551
Άγιοι Απόστολοι,οι
95
Γαλήνη,η
87
Παππαδάται,αι
369
Τοπική Κοινότητα Πολυσταφύλου
167
Αγία Τριάδα,η
46
Πολυστάφυλον,το
121
Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου
748
Ζηρόπολη,η
36
Ριζοβούνιον,το
712
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
821
Τοπική Κοινότητα Κρανέας
821
Κρανέα,η
424
Τύργια,η
397
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
8.106
Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος
4.619
Φιλιππιάς,η
4.619
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
601
Άγιος Γεώργιος,ο
601
Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου
324
Γυμνότοπος,ο
324
Τοπική Κοινότητα Δρυοφύτου
266
Δρυόφυτον,το
266
Τοπική Κοινότητα Κερασώνος
283
Αγία Φανερωμένη,η
10
Κερασώνα,η
273
Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας
213
Κλεισούρα,η
166
Πέντε Πηγάδια,τα
47
Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντος
922
Ηλιοβούνιον,το
95
Νέα Κερασούς,η
827
Τοπική Κοινότητα Παναγίας
334
Βούλιστα,η
26
Γωνία,η
68
Παναγία,η
240
Τοπική Κοινότητα Πέτρας
392
Πέτρα,η
392
Τοπική Κοινότητα Ρωμιάς
152
Παιδόπολις Ζηρού,η
25
Ρωμιά,η
127
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
(Έδρα: Καναλλάκιον,το, 
Ιστορική έδρα: Πάργα)
11.866
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ
3.904
Δημοτική Κοινότητα Πάργας
2.415
Αγία Κυριακή,η
237
Άγιος Γεώργιος,ο
49
Μαράς,ο
24
Παναγία,η (νησίς)
0
Πάργα,η
2.088
Χρυσογιάλι,το
17
Τοπική Κοινότητα Αγιάς
762
Αγιά,η
758
Σαρακίνικο,το
4
Τοπική Κοινότητα Ανθούσης
677
Ανθούσα,η
621
Τρίκορφον,το
56
Τοπική Κοινότητα Λιβαδαρίου
50
Βρύσαι,αι
25
Λιβαδάριον,το
25
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
7.962
Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου
2.513
Καναλλάκιον,το
2.513
Τοπική Κοινότητα Αηδονιάς
145
Αηδονιά,η
145
Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς
308
Αμμουδιά,η
308
Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής
31
Άνω Σκαφιδωτή,η
31
Τοπική Κοινότητα Αχερουσίας
300
Αηδόνιον,το
67
Αχερουσία,η
233
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδοράχης
538
Βαλανιδόραχη,η
393
Τσουκνίδα,η
145
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδούσσας
157
Βαλανιδούσσα,η
157
Τοπική Κοινότητα Βουβοποτάμου
396
Βουβοπόταμος,ο
388
Τσεκούριον,το
8
Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού
238
Δεσποτικό,το
123
Κάτω Δεσποτικό,το
115
Τοπική Κοινότητα Θεμέλου
302
Δίκορφον,το
86
Θέμελον,το
216
Τοπική Κοινότητα Καστρίου
277
Καστρίον,το
277
Τοπική Κοινότητα Κορυφούλας
59
Κορυφούλα,η
59
Τοπική Κοινότητα Κορώνης
387
Κορώνη,η
189
Κορωνόπουλον,το
150
Τζάρα,η
48
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου
192
Κουκκούλιο,το
13
Χόχλα,η
179
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης
262
Κυψέλη,η
262
Τοπική Κοινότητα Λούτσης
372
Λούτσα,η
340
Παραλία,η
32
Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου
533
Μεσοπόταμον,το
533
Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων
310
Κλεισούρα,η
148
Μουζακαίικα,τα
162
Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου
283
Νάρκισσος,ο
283
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού
156
Κάτω Σκαφιδωτή,η
39
Σκεπαστόν,το
117
Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου
203
Ξηρόλοφος,ο
13
Σταυροχώριον,το
190
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
(Έδρα: Πρέβεζα,η)
31.733
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
4.299
Τοπική Κοινότητα Βράχου
339
Βράχος,ο
147
Λυγιά,η
151
Παραλία,η
41
Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών
70
Εκκλησιές,οι
70
Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας
255
Καμαρίνα,η
243
Προφήτης Ηλίας,ο
12
Τοπική Κοινότητα Καναλίου
1.262
Κανάλιον,το
907
Καστροσυκιά,η
127
Μάζιον,το
41
Νέα Θέσις,η
97
Πήδημα Κυράς,το
90
Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής
135
Κρυοπηγή,η
135
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης
324
Κάτω Μυρσίνη,η
109
Μεγαδένδρον,το
133
Μυρσίνη,η
82
Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντος
570
Νέα Σαμψούς,η
570
Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης
864
Αρχάγγελος,ο
331
Νέα Σινώπη,η
533
Τοπική Κοινότητα Ριζών
141
Κάτω Ριζά,τα
50
Ριζά,τα
91
Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού
339
Χειμαδιόν,το
339
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ
4.581
Δημοτική Κοινότητα Λούρου
1.938
Λούρος,ο
1.938
Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχη
127
Άνω Ράχη,η
127
Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας
172
Βρυσούλα,η
172
Τοπική Κοινότητα Κοτσανοπούλου
265
Άνω Κοτσανόπουλον,το
159
Κάτω Κοτσανόπουλον,το
106
Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού
72
Νέον Σφηνωτόν,το
72
Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς
153
Κάτω Ρευματιά,η
75
Ρευματιά,η
78
Τοπική Κοινότητα Σκιαδά
110
Αλώνι,το
26
Κοντάτες,οι
15
Σκιαδάς,ο
69
Τοπική Κοινότητα Στεφάνης
440
Στεφάνη,η
440
Τοπική Κοινότητα Τρίκαστρον
0
Τρίκαστρον,το
0
Τοπική Κοινότητα Ωρωπού
1.304
Νέος Ωρωπός,ο
1.304
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
22.853
Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης
20.795
Άγιος Θωμάς,ο
460
Καλαμίτσι,το
89
Νεοχώριον,το
274
Πρέβεζα,η
19.042
Ψαθάκι,το
930
Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου
390
Άγιος Νικόλαος,ο
51
Μιχαλίτσιον,το
339
Τοπική Κοινότητα Μύτικα
1.142
Μύτικας,ο
1.142
Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως
329
Μάζωμα,το
20
Νικόπολις,η
309
Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων
197
Φλάμπουρα,τα
197