Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Και νέα μείωση στις πιστώσεις για τις πρόσθετες αμοιβές των υγειονομικών του ΕΣΥ


Στις 6 Δεκέμβρη είχαμε επισημάνει την άγρια περικοπή των πιστώσεων του Υπουργείου Υγείας για αποζημίωση των πρόσθετων αμοιβών των υγειονομικών και ιδιαίτερα γι αυτές που αναφέρονται στην αποζημίωση της εργασίας κατά τις νύχτες, Κυριακές και εξαιρέσιμες    αλλά και στις υπερωρίες του μη ιατρικού προσωπικού. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ).

Ε δεν θα το πιστέψτε…

Με μια νέα (χθεσινή) Τροποποίηση της κατανομής πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) , αυτές περικόπτονται και άλλο!!!  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Δείτε το σχετικό πίνακα. .

                             προϋπολογισμός 2013

Κωδικός
είδος αποζημίωσης
Πρώτη κατανομή
Τροποποίηση
Διαφορά
0511
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
19.162.648,00 


12.054.805 €
-7.107.843 €  
0512
Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες
38.710.644,00 
37.370.392  €
-1.340.252 €Στο τέλος θα  μας επιβάλουν να τους πληρώνουμε για να ...δουλεύουμε!