Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Κάθε μήνας και χειρότερα


Αυτό συμβαίνει με το επίπεδο της  στελέχωσης των νοσοκομείων της χώρας.
(Προηγούμενη σχετική ανάρτησή μας: ΕΔΩ

Τα νέα επίσημα  στοιχεία για το μήνα Οκτώβριο του 2012 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  απλά επιβεβαιώνουν τον μνημονιακό   κανόνα και την πρόθεση της συγκυβέρνησης να αδειάσει τα νοσοκομεία από προσωπικό.

Μετά βεβαίως  θα έλθει και η περιβόητη αξιολόγηση..
Νοσηλευτικές μονάδες θα  κλείσουν, μέσω της διαδικασίας  των συγχωνεύσεων νοσηλευτικών μονάδων, καθώς θα αξιολογηθούν ως «μη αποδοτικές» και στο τέλος, παρά την ακατάσχετη αιμορραγία στελεχιακού δυναμικού από τα νοσοκομεία ..
θα προκύψει και πλεονάζον προσωπικό  τα οποίο θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα μετακινηθεί

       ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   : ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  2012


ΜΗΝΑΣ

Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
    *
  *
  *
 *
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
175
18
  3
-154
ΜΑΡΤΙΟΣ
249

24
  4
-221
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
298
34
21
-243
ΜΑΪΟΣ
497
  5

  0
-492
ΙΟΥΝΙΟΣ
361
  7 
  1
-353
ΙΟΥΛΙΟΣ
349
  0
  0
-349
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
287
  7
  0
-280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
291
  0
  0
-291
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
448
  2
  0
-446

Αποχωρήσεις =2955
Προσλήψεις + Μεταφορές =126
Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων=2829
Οι αποχωρήσεις σε σχέση με τις προσλήψεις διαμορφώνονται σε > 23:1

Σύμφωνα μάλιστα  με δημοσιεύματα των ΜΜΕ:
Οι περισσότερες μετακινήσεις θα προέλθουν από συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και νοσοκομείων.Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, το 2013 θα τεθούν επιπλέον 25.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα από τέσσερις «δεξαμενές».
Πρώτη «δεξαμενή» αποτελεί η αναδιάταξη των δομών και των υπηρεσιών των υπουργείων που αναμένεται να μειωθούν έως 50%. Οι νέες δομές και τα νέα οργανογράμματα 10 υπουργείων αναμένεται να είναι έτοιμα στα τέλη Ιανουαρίου.
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των δομών άλλων φορέων του Δημοσίου, όπως δήμοι, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια και Ν.Π.Δ.Δ. Η αξιολόγηση αυτών των δομών θα ξεκινήσει πιλοτικά περίπου σε 25 φορείς, προκειμένου να δημιουργηθούν τα «πρότυπα» που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση των ομοειδών φορέων στη συνέχεια. Σε όλες τις περιπτώσεις βασικός στόχος είναι να μετακινηθούν οι πλεονάζοντες. Αν υπάρχουν καταγεγραμμένα κενά, η μετακίνηση θα είναι άμεση, διαφορετικά οι υπάλληλοι θα τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Τρίτη «δεξαμενή» αποτελούν οι οργανισμοί που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν.
Τέταρτη «δεξαμενή» θα αποτελέσει η αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου.