Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009

Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους Τομείς της Υγείας

ΥH Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, διοργανώνει το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους Τομείς της Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, 2-4 Οκτωβρίου 2009, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Θράκης, Alexander Beach Hotel.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:
Κατευθυντήριες Οδηγίες Ιατρικής της Εργασίας στο χώρο της υγείας. Bιολογικοί Κίνδυνοι για το υγειονομικό προσωπικό. Νέα γρίπη και εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα. Εμβολιασμοί ενηλίκων, εμβόλια σε εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Μυοσκελετικές καταπονήσεις και εργασία στον υγειονομικό τομέα. Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στο Οδοντιατρείο και το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο. Οργάνωση Υπηρεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Γυναικείο φύλο και εργασία στο χώρο της υγείας. Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα, Μέθοδοι Απολύμανσης και Υγιεινή της Εργασίας. Εργασιακό άγχος, σύνδρομο εξάντλησης και ικανοποίηση στην εργασία στο χώρο της υγείας. Επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων με χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Ωράρια εργασίας και επιδράσεις στην υγεία εργαζομένων στο χώρο της υγείας. Ανάλυση επικινδυνότητας των θέσεων εργασίας στο χώρο της υγείας. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στον υγειονομικό τομέα. Οργάνωση Υπηρεσίας Ιατρικής της Εργασίας σε νοσοκομείο.

Για αποστολή περιλήψεων για το Συνέδριο: Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήματος Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης e-mail: tconstan@med.duth.gr. Γραμματεία Συνεδρίου: Triaena Tours and Congress Α.Ε., e-mail: annal@triaenatours.gr.

(Για πληροφορίες για το Συνεδριο: Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, τηλ. 6938909510, 6978297852, 2551030521)