Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Πρέβεζας για τις διακομιδές ασθενών.1. Οι διακομιδές των ασθενών για νοσηλεία σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα κατά το πρωινό ωράριο λειτουργίας του Νοσοκομείου, θα πραγματοποιούνται με γραπτή εντολή του Δ/ντη της κλινικής ή του αναπληρωτή του και αφού έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ΕΚΑΒ μέχρι την 11η πρωινή μετά την πρωινή επίσκεψη.
2. Τα διακομιζόμενα περιστατικά που χρήζουν συνοδεία ιατρού, ο συνοδός ιατρός ορίζεται από τον Δντη της κλινικής η τον αναπληρωτή του που νοσηλεύεται ο ασθενής και θα είναι ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή υποστήριξη του διακομιζόμενου ασθενή. Οι υπό διακομιδή ασθενείς με εξακριβωμένο ψυχιατρικό ιστορικό, θα πρέπει για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας, να διακομίζεται σε Νοσοκομείο και με ψυχιατρική κάλυψη.
3. Η μετακίνηση των χρόνιων πασχόντων ασθενών σε άλλο Νοσοκομείο για διενέργεια εξετάσεων θα προγραμματίζεται από τους Δ/ντες των κλινικών και μέσω του τμήματος κίνησης των ασθενών θα διαβιβάζεται η σχετική κατάσταση στο ΕΚΑΒ μέχρι την λήξη του πρωινού ωραρίου της προηγούμενης της μετακίνησης.
4. Η μετακίνηση των βαρέως πασχόντων η διασωληνωμένων ασθενών θα πραγματοποιείται συνοδεία ειδικευμένου ιατρού και σε περίπτωση έλλειψης ειδικευμένου με συνοδεία έμπειρου ειδικευόμενου και όχι από άπειρο γιατρό και μάλιστα από γιατρό που υπηρετεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.
5. Πριν από κάθε διακομιδή ο θεράπων ιατρός ή ειδικευμένος εφημερεύων ιατρός κατά περίπτωση οφείλει να επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο ιατρό του νοσηλευτικού ιδρύματος υποδοχής του περιστατικού.
6. Κατά την διάρκεια των εφημεριών όταν απαιτείται διακομιδή ασθενών σε άλλα νοσοκομεία με συνοδό γιατρό, συχνά ανακύπτει πρόβλημα στην εξεύρεση ή επιλογή του συνοδού. Ο απαιτούμενος αριθμός ειδικευόμενων ιατρών στα ΤΕΠ δεν είναι πάντα ικανός για να καλύπτουν τις διακομιδές ανά τομέα.
Στην περίπτωση όπου σε ένα τομέα δεν υπάρχει κανένας ειδικευόμενος γιατρός πάρα μόνο Ιατρός υπηρεσίας Υπαίθρου (Αγροτικός Ιατρός) ή Γενικός Ιατρός, οι διακομιδές των ασθενών γίνονται με ευθύνη και την γραπτή εντολή του Διευθυντή του Τμήματος ή του νομίμου αντικαταστάτη του που νοσηλεύεται ο προς μεταφορά ασθενής. Συνοδός ορίζεται κατόπιν γραπτής εντολής του Διευθυντή του Τμήματος ή του Νομίμου Αντικαταστάτη του που νοσηλεύεται ο προς μεταφορά ασθενής, ειδικευόμενος γιατρός άλλου τμήματος ακόμη και εάν είναι ένας ειδικευόμενος Ιατρός , τότε ο αγροτικός γιατρός ή ο Γενικός Ιατρός κατά το δυνατόν θα πρέπει να συνδράμει και στο τμήμα του ελλείποντος συνοδού ιατρού, έως ότου επιστρέψει αυτός από την διακομιδή.
Σε περίπτωση όπου σε τομέα υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ειδικευόμενοι Ιατροί και στους άλλους τομείς υπάρχει μόνο ένας αγροτικός γιατρός ή Γενικός Ιατρός συνοδός ορίζεται κατόπιν γραπτής εντολής του Διευθυντή του Τμήματος ή του Νομίμου Αντικαταστάτη που νοσηλεύεται ο προς μεταφορά ασθενής, ειδικευόμενος γιατρός του άλλου τομέα.
Σε περίπτωση όπου σε κάθε τομέα υπάρχει μόνο ένας ειδικευόμενος Ιατρός συνοδός ορίζεται κατόπιν γραπτής εντολής του Διευθυντή του Τμήματος ή του Νομίμου Αντικαταστάτη από τον τομέα που νοσηλεύεται ο προς μεταφορά ασθενής και σε περίπτωση ανάγκης κατά το δυνατόν θα πρέπει οι ειδικευόμενοι των άλλων τομέων να συνδράμουν στο τμήμα του έως ότου επιστρέψει αυτός από την διακομιδή


Για την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ