Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για μεταφορά 3 σχολικών φυλάκων του Δήμου Πρέβεζας στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.Όπως είχαμε δημοσιεύσει και στις  9 Μαΐου (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)   είχε αποφασιστεί η μεταφορά τριών  πρώην εργαζομένων από την κατηγορία ΔΕ σχολικών φυλάκων του Δήμου Πρέβεζας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις   κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Πρέβεζας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Στις 11 Ιουλίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  (κλικ εδώ)