Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Βαρβαρότητα και Βία είναι..