Κυριακή 17 Αυγούστου 2014

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι τροποποιητικές διατάξεις για την "αξιολόγηση" των Δημοσίων ΥπαλλήλωνΠρόκειται για το άρθρο 250 του νόμου  4281/2014-ΦΕΚ  160/Α΄/ 8 Αυγούστου 2014.

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Οι συγκεκριμένες διατάξεις βρίσκονται στις σελίδες 256-257  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Άρθρο 250: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις.