Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Πρόσληψη επικουρικού (μη ιατρικού) προσωπικού στις Υγειονομικές Περιφέρειες (1η,2η,3η,4η,7η)

 Δημοσιεύτηκαν τα σχετικά ΦΕΚ με τις θεσεις ανά νοσοκομείο,

Για να ανακτήσετε τις θεσεις ανά ΥΠε και νοσοκομείο:
  • Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ.(Πειραιώς και Αιγαίου)και στην 7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης)  ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
  • Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, στην 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, στην 4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης )  ΚΛΙΚ ΕΔΩ