Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Πρόσληψη επικουρικού (μη ιατρικού) προσωπικού στις Υγειονομικές Περιφέρειες (1η,2η,3η,4η,7η)

 Δημοσιεύτηκαν τα σχετικά ΦΕΚ με τις θεσεις ανά νοσοκομείο,

Για να ανακτήσετε τις θεσεις ανά ΥΠε και νοσοκομείο:
  • Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ.(Πειραιώς και Αιγαίου)και στην 7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης)  ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
  • Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, στην 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, στην 4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης )  ΚΛΙΚ ΕΔΩ