Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Μόνο με απόφαση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών οι μετακινήσεις εργαζομένων από Κέντρα Υγείας σε ΝοσοκομείαΑυτό προβλέπει η εγκύκλιος που απέστειλε σήμερα το υπουργείο Υγείας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου  4238/2014.

Με βάση την εγκύκλιο το προσωπικό που έχει οργανική θέση σε Κέντρο Υγείας και υπηρετεί εκτός της οργανικής του και η ισχύς της απόφασης μετακίνησης έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει χωρίς άλλη  διαδικασία στην οργανική του θέση. 
Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει το προσωπικό, μόλις λήξει η  σχετική απόφαση μετακίνησης.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:
7. Προσωπικό Μονάδων Υγείας:
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε πράξη Διοικητών Νοσοκομείων ή Υγειονομικών Περιφερειών, σε θέσεις εκτός της οργανικής του και η ισχύς της ανωτέρω έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει, άνευ ετέρου, στην οργανική του θέση. Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει το προσωπικό, άμα τη λήξει της σχετικής αποφάσεως. Εφεξής αντίστοιχες πράξεις θα εκδίδονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους Διοικητές των οικείων Υ.Πε., οι οποίοι θα προβαίνουν στην μετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες της κάθε περιοχής, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας.

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ