Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Για αμέσως μετά τις Δημοτικές εκλογές παρατείνει τις ημερομηνίες για την έναρξη της αξιολόγησης των ποσοστώσεων η κυβέρνηση...


 
Γνωστό το κολπάκι!

Σε μια προσπάθεια ν' αποφύγει τη σύγκρουση πριν τις Δημοτικές εκλογές η κυβέρνηση με εγκύκλιο του υπουργού  Διοικητικής   Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  παρατείνει τις προθεσμίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων της αξιολόγησης των υπαλλήλων που περιέχονται στο νόμο 4250/2014 .

Έτσι οι σχετικές προθεσμίες για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 19 Μαΐου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τις 18 Ιουλίου 2014.

Κατ΄ εξαίρεση για τους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διεξαγωγή των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

 Για την αποφαση της ΑΔΕΔΥ για  αποχή των υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση ΚΛΙΚ ΕΔΩ