Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Ποιοι σχολικοί φύλακες μετακινούνται ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σε νοσοκομεία της χώρας (κατάταξη ΑΣΕΠ)Τους πίνακες κατάταξης των σχολικών φυλάκων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατ' εφαρμογή της σχετικής απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατήρτισε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της κινητικότητας.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
Προκειται για
α) πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, 
β) πίνακα διάθεσης και 
γ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

 526 από τους υπό διαθεσιμότητα σχολικούς φύλακες   (118 βάσει του κριτηρίου τριτεκνίας και 408 λοιποί) μετακινούνται ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σε νοσοκομεία της χώρας.

Οι υπόλοποι 1044 σχολικοί φύλακες παραμένουν...σε διαθεσιμότητα!!!

Οι συγκεκριμένοι πινακες διαβιβάζονται για τις περαιτέρω ενέργειες στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση των τελικών πινάκων.

Για το Νοσοκομείο Πρεβεζας διατίθενται με βαση την καταταξη του ΑΣΕΠ
1
ΖΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2
ΤΣΟΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3
ΣΥΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ