Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Επαναλαμβάνουν τη διαδικασία επιλογής Διοικητών Νοσοκομείων. Καταργούν τον περιορισμό εντοπιότητας!
Πρόσκληση σε συμπληρωματική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ προέβη το Υπουργείο Υγείας. ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Αυτή τη φορά  δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της αρχικής  πρόσκλησης και δεν συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία.
Κάθε περιορισμός εντοπιότητας, που περιλαμβανόταν στην αρχική πρόσκληση και αφορά στον διορισμό Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ παύει να ισχύει για το σύνολο των θέσεων.