Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας 7ης Μαΐου 2014
Η ψήφιση και η προσπάθεια εφαρμογής του νέου νόμου 4250/2014, που αφορά την αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των αντιδραστικών και αντιλαϊκών μέτρων  και νομοθετημάτων για το Δημόσιο, που ψηφίζονται και εφαρμόζονται από τις συγκυβερνήσεις στη χώρα μας.   
Όλα αυτά τα μέτρα και οι νόμοι  στοχεύουν  στη δημιουργία ενός μικρού-συρρικνωμένου ( σε δομές,  υπηρεσίες και προσωπικό)  δημόσιου τομέα, που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές και τα πρότυπα  της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας –ανταγωνιστικότητας— κερδοσκοπίας, καθώς και ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών του και θα απασχολεί εργαζομένους χωρίς μόνιμη σταθερή εργασία, με πολύ χαμηλούς μισθούς και χωρίς εργασιακά δικαιώματα.
Ταυτόχρονα οι εν λόγω ανατροπές στο δημόσιο τομέα αποτελούν μέρος των συνολικών αντιδραστικών ανατροπών που συντελούνται από τις συγκυβερνήσεις στη χώρα μας, με όχημα τα μνημόνια και  σε συνεργασία και υπό την επιτροπεία της ΕΕ , της ΕΚΤ και του ΔΝΤ με στόχο:
 • το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης σε βάρος των δυνάμεων της μισθωτής εργασίας και των φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού 
 • τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων  και την απρόσκοπτη κερδοφορία τους
Ο νέος νόμος για την «αξιολόγηση» των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται να υπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς και στόχους. 

 Τα νέα χαρακτηριστικά αυτού του νόμου είναι: 
 •  Η αυθαίρετη , αντισυνταγματική και αυταρχική επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι αξιολογητές στη βαθμολογία των δημοσίων υπαλλήλων ( έως 25% άριστοι, 15% ανεπαρκείς, έως 60% μέτριοι -σχετικά καλοί)  και μάλιστα επί ποινή πειθαρχικής δίωξης αν δεν ακολουθήσουν εκ των προτέρων  αυτά τα ποσοστά 
 • Η απομάκρυνση των άμεσων προϊσταμένων των υπαλλήλων  από τη βαθμολόγηση των υπαλλήλων ,  καθώς  ο ρόλος τους περιορίζεται μόνο σε αυτόν του εισηγητή του οποίου η γνώμη μπορεί να ληφθεί υπόψη , μπορεί όμως και όχι από τους κατ’ εξοχήν αξιολογητές –βαθμολογητές- διευθυντές
 • Ο επιμερισμός της ποσόστωσης στη βαθμολογία των υπαλλήλων του φορέα με βάση κάποια κριτήρια όπως: 
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,
β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα

Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς επίσημες δηλώσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας  του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  αποδεικνύουν ότι ο νέος νόμος για την «αξιολόγηση» των υπαλλήλων ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ αλλά ένα ΕΡΓΑΛΕΙΟ για :
 1. Τη  δημιουργία μιας μεγάλης, μόνιμης δεξαμενής εργαζομένων, υποψηφίων για διαθεσιμότητα –κινητικότητα –απόλυση. 
 2.  Την αξιοποίησή του ,σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου, για την κατάργηση φορέων και υπηρεσιών   του Δημοσίου - και των νοσοκομείων -και την παράδοσή τους  στην ιδιωτική επιχειρηματική κερδοσκοπία. Το τελικό αποτέλεσμα θα το πληρώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. 
 3. Ανατροπές  και πάλι  του μισθολογίου στο Δημόσιο, με την εφαρμογή πρακτικά του «ατομικού μισθού» , σύμφωνα με τον οποίο κάθε εργαζόμενος θα έχει και διαφορετικό μισθό ανάλογα με τη βαθμολόγησή του κατά την ετήσια «αξιολόγηση» μέσω των ποσοστώσεων.
 4. Τη δημιουργία  ενός μικρού αριθμητικά, αλλά συμπαγούς στελεχιακού δυναμικού  (ιδιαίτερα σε επίπεδο διευθυντών –αξιολογητών), αμοραλιστών, τυφλών υπηρετών της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής , που στο όνομα της «διατήρησης της καρέκλας»  και της μισθολογικής εξέλιξης, θα πατά  επί πτωμάτων και θα παίρνει κεφάλια υφισταμένων, με βάση κάθε φορά τις ποσοστώσεις και τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής    
 5.  Τη δημιουργία εργαζομένων  ( μέσω της τρομοκρατίας και του φόβου της χαμηλής αξιολόγησης  και της επακόλουθης βαθμολογικής  και μισθολογικής στασιμότητας αλλά και του φόβου της επακόλουθης διαθεσιμότητας –κινητικότητας- απόλυσης),  υποταγμένων  πλήρως στους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες  της ασκούμενης κυβερνητικής  πολιτικής και έρμαια στη βούληση (πολιτική ή και προσωπική) των εκάστοτε διευθυντών και προϊσταμένων
Η Γενική Συνέλευση εκτιμά ότι  τυχόν εφαρμογή αυτού του νόμου στους χώρους των νοσοκομείων τα οποία:  
 • σήμερα στενάζουν κάτω από την επιβολή τεράστιων περικοπών στους  προϋπολογισμούς τους  και στην κρατική χρηματοδότησή τους και
 •  κυριολεκτικά παραπαίουν λειτουργικά από την έλλειψη γιατρών , νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων
θα σημάνει το οριστικό  τέλος μιας πλειάδας τμημάτων, κλινικών και υπηρεσιών , ακόμη και ολόκληρων δημόσιων  νοσηλευτηρίων, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων σε αυτά  ( περί τους 12.000 υγειονομικούς πανελλαδικά)  θα βγει … «ανεπαρκές»!
Αυτό ισχύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για το Νοσοκομείο Πρέβεζας, που συνεχώς κινείται λειτουργικά  στην κόψη του ξυραφιού, λόγω του οικονομικού στραγγαλισμού  του από την κυβέρνηση και κυρίως λόγω της συνεχούς στελεχιακής αιμορραγίας του  σε γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους ( έχουμε συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού με μηδενικές προσλήψεις). Ήδη τμήματα του νοσοκομείου πρακτικά έχουν κλείσει ή καταργηθεί, ενώ άλλα θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο σε λίγο καιρό -αν δεν  γίνουν άμεσα οι αναγκαίες  προσλήψεις . Ακόμη βασικές  και μεγάλες κλινικές του νοσοκομείου δοκιμάζονται  ή θα δοκιμαστούν στο αμέσως προσεχές  μέλλον.

Κατόπιν όλων αυτών, η γενική συνέλευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίζει:
1. Καλεί το Διοικητή του Νοσοκομείου Πρέβεζας να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του νομοθετικού αυτού εκτρώματος της «αξιολόγησης»  και στον επιμερισμό των ποσοστώσεων στις υπηρεσίες , κλάδους και τμήματα του Νοσοκομείου της Πρέβεζας. Σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια σημαίνει ότι αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη να  χαρακτηρίσει εκ των προτέρων (!) το 15% των εργαζομένων  του νοσοκομείου (περίπου 45-50 εργαζόμενους)  πρακτικά ως «ανεπαρκείς». Με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Μια τέτοια απόφαση βάζει οριστικά ταφόπλακα στην αξιοπιστία του νοσοκομείου απέναντι στους ασθενείς και στους κατοίκους της πόλης και της περιοχής μας.
2. Καθολική απεργιακή αποχή όλων των εργαζομένων από κάθε υπηρεσιακή διαδικασία που έχει σχέση με την εφαρμογή της αντιδραστικής «αξιολόγησης» στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας  .
3. Απαιτεί την άμεση κατάργηση του νόμου 4250/2014.
4. Την υπογραφή του σχετικού  κειμένου –συλλογής υπογραφών της ΑΔΕΔΥ   ενάντια  στην «αξιολόγηση» από το ΣΥΝΟΛΟ των εργαζομένων στο νοσοκομείο  .
5. Την αποστολή εξώδικης  δήλωσης- διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας, ζητώντας  να μην προχωρήσει στην  έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής της αντιδραστικής «αξιολόγησης» του νόμου 4250/2014 με επιμερισμό στις υπηρεσίες, τμήματα και κλάδους  των περιβόητων ποσοστών  στη βαθμολόγηση των υπαλλήλων.
6. Τη συμμετοχή των εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας  στην  24ωρη πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ  την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ και τη συμμετοχή τους   στην  πανελλαδική συγκέντρωση που θα γίνει  στο υπουργείο Υγείας την ίδια μέρα στις 12, το μεσημέρι. Προς τούτο το σωματείο θα ναυλώσει λεωφορείο για τη μετακίνηση των εργαζομένων .
7. Τη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας στις 19 Μαΐου, ημέρα που θα επιχειρηθεί από τη Διοίκηση  του Νοσοκομείου Πρέβεζας η έκδοση απόφασης για επιμερισμό των ποσοστών βαθμολογίας στους κλάδους του νοσοκομείου. 
8. Να συνεχίσει το σωματείο το επόμενο διάστημα τις πρωτοβουλίες για κοινή  δράση   των σωματείων των εργαζομένων στην Υγεία  ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του 4250/2014 αλλά και  την κοινή δράση για τα ζητήματα της Υγείας συνολικά.
9. Να συζητηθεί το θέμα της «αξιολόγησης» του νόμου 4250/2014 στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πρέβεζας
10. Νέα γενική συνέλευση του συλλόγου την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 12:30 το μεσημέρι για εκτίμηση της κατάστασης .