Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Προεκλογική επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο.Μύρισαν εκλογές και ξαφνικά εκεί στην συγκυβέρνηση  θυμήθηκαν τα... δολώματα.

Έτσι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους του Δημοσίου επανέρχεται στο προσκήνιο

Αρχικά στις 11 Φεβρουαρίου 2014 με το άρθρο 67 του νόμου 4235 /2014  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  32/Α αναφέρεται:
"Άρθρο 67
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), η κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης".

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω επίδομα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του νόμου 4024/2011 (Α΄226).

Σήμερα το υπουργείο Οικονομικών με  εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ζητά από τους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημοσίου να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν  στο εποπτεύον Υπουργείο τους  τα αιτήματά τους, ώστε   στην συνέχεια, το αρμόδιο υπουργείο να καταρτίσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και να το υποβάλλει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή.