Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Όταν οι αριθμοί για τη στελέχωση του Νοσοκομείου Πρέβεζας διαψεύδουν τα κυβερνητικά παπαγαλάκια.




Από στοιχεία που δόθηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας .



1. Αποχωρήσεις Γιατρών ΕΣΥ Νοσοκομείου Πρέβεζας & Κέντρων Υγείας
 

2012
5
2013
6
ΣΥΝΟΛΟ
11*


Προσλήψεις  Γιατρών ΕΣΥ  τη διετία 2012-2013= 0 **

 * ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί κατα 2 μέχρι τέλους του έτους
** σήμερα (16/9/2013) γνωστοποιήθηκε η πρόσληψη ενός (1) γιατρού ΕΣΥ ειδικότητας γενικής χειρουργικής

         
2.  Αποχωρήσεις μη ιατρικού  προσωπικού  Νοσοκομείου Πρέβεζας

2011
29
18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2012
6
4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2013
11
6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
46*
28 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

Προσλήψεις μη ιατρικού προσωπικού Νοσοκομείου Πρέβεζας  2011-2013 =2 (1 νοσηλευτικό)

* εκκρεμεί επιπλέον  διψήφιος αριθμός αιτήσεων για αποχώρηση μέχρι τέλους  του έτους 


3. Αποχωρήσεις μη ιατρικού προσωπικού ΚΥ

2011
4
0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2012
2
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2013
1
0   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
7
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

Προσλήψεις μη ιατρικού προσωπικού ΚΥ 2011 -2013 = 1 (νοσηλευτικό)



4. Μετατάξεις από άλλα νοσοκομεία σε Νοσοκομείο Πρέβεζας

2011
15
12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2012
3
3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2013
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
18
15 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ


5. Μετατάξεις από Νοσοκομείο Πρέβεζας  σε άλλα νοσοκομεία

2011
2
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
2012
0
0
2013
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
2
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ


6. Προσλήψεις επικουρικού μη ιατρικού προσωπικού

2011
4   (αποχώρησαν)
2012
5   (αποχωρησαν)
2013
0