Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Νέα σφαγή από το Υπουργείο Υγείας στα εγκριθέντα κονδύλια για το 2014 για νυχτερινή εργασία στο Νοσοκομείο Πρέβεζας!!!Είναι απίστευτοι…

Δεν φθάνει που έχουν απλήρωτους τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Πρέβεζας εδώ και 6-7 μήνες για εργασία κατά τις νύχτες , αργίες και Κυριακές.
Δεν φθάνει που και όσους μήνες  που έχουν δρομολογήσει να πληρώσουν  θα τους  πληρώσουν με αυθαίρετες και παράνομες περικοπές  από 11% -25% ..

Τώρα αποφάσισαν να περικόψουν και άλλο το ήδη μη επαρκές κονδύλι!!!

Διαβάστε 

Αρχική εγκριση κατανομής (31/12/2013) ΕΔΩ

Χθεσινή (24/10/2014) τροποποίηση κατανομής ΕΔΩ 

Μειώνουν την κατανομή ωρών και αντιστοίχων κονδυλίων υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας σε μια σειρά νοσοκομείαανάμεσα σε αυτά και στο Νοσοκομείο Πρέβεζας και  αυξάνουν την κατανομή μόνο στα Νοσοκομεία Άρτας και ΓΝ Λασιθίου...

Αρχική έγκριση Νοσοκομείου Πρέβεζας 

για 2014
(31/12/2013)

ΩΡΕΣ81.800 
ΕΥΡΩ309.000 €
Τροποποίηση στις 24/10/2014
ΩΡΕΣ

-1.300
 ΕΥΡΩ

-3.800 €


Τελική κατανομή  για Νοσοκομείο  Πρέβεζας το  2014
ΩΡΕΣ 

80.500
ΕΥΡΩ

305.200 €


Είναι χαρακτηριστικό ότι για το Νοσοκομείο Άρτας αυξάνουν την κατανομή ωρών για το 2014 κατά 35.700 και το αντίστοιχο κονδύλι κατά 107.000


Ήδη οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Πρέβεζας δρομολογούν την απάντησή τους σε κινηματικό κυρίως  επίπεδο (αλλά και σε νομικό), τόσο για τις καθυστερήσεις πληρωμών ( 6μηνών ) αλλά κυρίως και για  τις αυθαίρετες και παράνομες περικοπές  στα δεδουλευμένα τους.


Ήταν  λοιπόν στραβό το κλήμα, το έφαγαν κι οι γάιδαροι.. της συγκυβέρνησης.
 

Μα στην κυριολεξία γάιδαροι...